ROT-arbeten

Du får göra skatteavdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. Material och resekostnader ger inte rätt till ROT-avdrag.

Så fungerar ROT

När du vänder dig till oss för ett uppdrag kan vi hjälpa dig att ansöka om ROT-avdrag. 

För att få göra ett ROT-avdrag krävs det att du är minst 18 år vid beskattningsårets utgång, bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst. Du måste också för att få dra av för ROT-arbete ha betalat för utfört arbete samma år för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter och ha rotavdrag kvar att utnyttja. 

När det gäller summan du kan få räknas ROT- och RUT-avdraget ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.

Att tänka på 

Du måste äga, helt eller delvis, och bo i bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår normalt äganderätten till dig när du skriver under köpebrevet. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. 

Som exempel kan rotavdrag medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. 

Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. 

Läs mer på Skatteverket.

Kontakta oss för mer information om ROT-arbeten!