Våra tjänster

ROT-arbeten

När du väljer oss hjälper vi dig med din ansökan om ROT-bidrag. Du får göra skatteavdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad. 
Läs mer på skatteverkets hemsida

Nyproduktion

Snabb service, effektiv problemlösning och bästa resultat är naturliga saker att eftersöka vid en nyproduktion. Genom att anlita oss får du erfarna byggmän som tar dig just dit. 

Totalentreprenader

Vid en totalentreprenad står vi som ansvariga för både projekteringen och utförandet av bygget. Vi ser till att varje lite del genom hela processen sköts på bästa sätt. 

Ombyggnationer & tillbyggnationer

Vi gör vi allt från att renovera lägenheter till sjukhus och ombyggnationer av biosalonger. Vi jobbar effektivt, med hög kvalitet och du har alltid en personlig kontaktperson.

Mark & Anläggning

Du kan kontakta oss på Bygg Gänget för alla typer av arbeten. Vi har renoverat lägenheter och sjukhus samt byggt om biosalonger och nattklubbar. Vi jobbar noggrant, med hög kvalitet och ger dig ditt optimala resultat.