Wayne´s Coffee

Referensprojekt. 

Projektinformation

Beställare: Jakå bygg & förvaltning
Omfattning:Mindre rivningsarbeten, stomkompletteringar, innerväggar, dörrar, snickerier samt montering av inredning.
År: 2020
Ort: Stockholm
img_03112img_03092img_03132img_03151img_03202